Akita Japonais

Akita Japonais

ANGO ANGARI (Akita Inu)

  • Éleveurs: Samuel Fortin & Jean-François Pineault
  • angoangari.com
  • Facebook élevage ango angari

INUKATA

  • Éleveur: Giannina Trabucco

KITANOARASHI

  • Éleveur: Julie Moreault
Image à venir

YUUGENSOU

  • Éleveur: Marie-Ève Bellemare
  • Facebook Yuugensou